Jason 教練

專項:
身材雕塑、減重肌力、體能訓練、拳擊

經歷:
2018 成吉思汗盃 站立技格鬥賽冠軍
2017 成吉思汗盃 站立技格鬥賽冠軍
2017 肯將盃拳擊邀請賽 66-69公斤級 冠軍
2017 RFC-WOTD 錦標賽 輕量級 155磅 銀牌
2017 RFC-WOTD 台灣區業餘綜合格鬥預賽 銀牌、最佳降伏獎
第九屆武甲盃總合武術公開賽 71公斤 亞軍
第八屆武甲盃總合武術公開賽 76公斤 亞軍
巴西柔術藍帶
體適能健身C級指導員